Zarządzenie Nr 574/III/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Gołdap"

Autor: Magda Zymkowska
Data utworzenia: 17-03-2020 14:41:37