Zarządzenie Nr 578/III/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Gołdapi do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 23-03-2020 10:50:37
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 30-03-2020 8:09:50