Zarządzenie Nr 579/III/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Gołdapi do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 23-03-2020 10:53:08
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 30-03-2020 8:10:08