Zarządzenie Nr 580/III/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Gołdapi do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących pomocy społecznej określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 23-03-2020 10:57:52
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 30-03-2020 8:10:37