Zarządzenie Nr 585/III/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 27-03-2020 15:09:51