Zarządzenie nr 839/XI/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie podziału kompetencji i obowiązków przy realizacji projektu ,,Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby...".

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 10-11-2020 13:53:40
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 11-11-2020 19:51:34