Zarządzenie nr 850/XI/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego przebudowy drogi dojazdowej przy ulicy F. Chopina 2B

Autor: Jolanta Sztabińska
Data utworzenia: 25-11-2020 9:59:07
Autor edycji: Jolanta Sztabińska
Data edycji: 25-11-2020 9:59:56