Zarządzenie Nr 754/IX/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 1 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 01-09-2020 16:00:00
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 01-09-2020 16:01:40