Karta informacyjna nr GPO.6131.2.2020. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z zadrzewień zlokalizowanuch na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 567, położonej przy ul. Bagiennej w Gołdapi, użytkowanej przez Polski Związek Działkowców.

/files/files/Nr%202.2020.%20Wniosek-%20ROD%20400-lecia%20%28Bagienna%29.odt

Autor: Józef Zaśkiewicz
Data utworzenia: 10-02-2020 9:22:16
Autor edycji: Józef Zaśkiewicz
Data edycji: 10-02-2020 9:44:53