Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gołdapi w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

files/fck/597/Obwieszczenie_o_kandydatach_na_Burmistrza_.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 27-10-2014 10:09:24
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 27-10-2014 10:09:24