Ostateczne zestawienia z wyników głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

files/fck/21/RDA.pdf - do rady miejskiej

files/fck/21/WBP.pdf - na burmistrza

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 20-11-2014 10:08:16
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 20-11-2014 10:08:16