Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 21-08-2018 10:50:35
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 27-08-2018 21:00:34