Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie w sprawie podziału gminy Gołdap na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 27-08-2018 13:25:02