KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II z dnia 20 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

 

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II  z dnia 20 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowanie zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

/files/files/KOMUNIKAT_KW_II_-_20082018_r_glosowanie_korespondencyjne.pdf

WZÓR - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

/files/files/WZOR_zgloszenia_zamiaru_glosowania_korespondencyjnego.doc

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 07-09-2018 7:29:36