INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I z dnia 7 września 2018 r. o uzupełnieniu składów terytorialnych komisji wyborczych

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 10-09-2018 15:18:00