OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŁDAPI z dnia 13 września 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 13-09-2019 15:42:31
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 13-09-2019 15:43:06