INFORMACJA Burmistrza Gołdapi o możliwości sprawdzenia spisu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 20-09-2019 12:21:55