POSTANOWIENIE NR 479/2019 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w gminie Gołdap

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 08-10-2019 16:23:53