Przekazanie aktualizacja usunięcie danych kontaktowych z rejestru danych kontaktowych

Nazwa sprawy:

Przekazanie /aktualizacja /usunięcie danych kontaktowych z rejestru danych kontaktowych

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346).

 2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2467).

Wymagane dokumenty

Wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych.

 • składając wniosek w urzędzie należy przygotować:

• dowód osobisty lub paszport,

• telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie – jeśli potwierdza się dane w RDK przy urzędniku. Zostanie przesłany SMS-a lub e-mail z kodami do potwierdzenia twoich danych.

 • składając wniosek przez internet należy przygotować:
  • login z hasłem do profilu zaufanego albo e-dowód,
  • telefon komórkowy lub dostęp do skrzynki e-mail

Opłaty:

Bez opłat.

Sposób dostarczenia dokumentów:

Wniosek można złożyć w urzędzie gminy , który ma dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych – niezależnie od miejsca zameldowania.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 19
tel. 87 615 60 37

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych informacji:

Urząd Stanu Cywilnego – Dowody Osobiste

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 19
tel. 87 615 60 37

Godziny urzędowania:

poniedziałek 8:00–16:00
wtorek – piątek 7:15–15:15

Termin załatwienia sprawy:

Automatycznie

Sposób załatwienia sprawy:

Przyjęcie wniosku o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych do Rejestru Danych Kontaktowych

Odwołanie:

Nie przysługuje.

Informacje dodatkowe:

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

 2. Do rejestru danych kontaktowych swoje dane kontaktowe mogą przekazać tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 3. W rejestrze danych kontaktowych wprowadza się, takie dane jak:

  1. imię,

  2. nazwisko,

  3. numer PESEL,

  4. jeden adres poczty elektronicznej,

  5. jeden numer telefonu komórkowego.

 4. Przekazywane dane są wprowadzane do rejestru danych kontaktowych po
  potwierdzeniu ich poprawności oraz przyporządkowaniu do osoby, której dane dotyczą, realizowanym przy użyciu jednorazowego kodu wysłanego
  odpowiednio na przekazany do tego rejestru adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.

W każdej chwili można zmienić, aktualizować lub usunąć dane z RDK.
Jeżeli twoje dane kontaktowe nie zostały potwierdzone w urzędzie lub przez Internet - można to zrobić później (w ciągu 24 godzin od otrzymania kodu potwierdzającego).

 

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 08-03-2021 14:33:30