Wniosek o umorzenie zaległości z tytułu czynszu

 

Nazwa sprawy:

Wniosek o umorzenie zaległości z tytułu czynszu

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LIV/338/10 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad umarzania,odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Gołdap lub jej jednostkom podległym (do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym

Wymagane dokumenty:

Wniosek o umorzenie zaległości wraz z 3 załącznikami

Opłaty:

Zwolnione z opłaty

Kasa Urzędu:

 

Nr konta Urzędu:

 

Sposób dostarczenia dokumentów:

 

    Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika względem przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gołdapi,Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, I piętro pokój nr 5

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Inspektor Elżbieta Wydra tel. 087 615 60 45

Termin załatwienia sprawy:

 

    W ciągu 14 dni, najpóźniej 1 miesiąc

Sposób załatwienia sprawy:

Zarządzenie Burmistrza Gołdapi i odpowiedź pisemna

Odwołanie:

 

    Nie przysługuje

Informacje dodatkowe:

 

Wniosek_o_umorzenie.doc

Oswiadczenie_o_wysokosci_dochodu.doc

Oswiadczenie_o_prowadzeniu_dzialalnosci_gospodarczej.doc

Informacja_o_stanie_majatkowym_uzytkownika_wieczystyego.doc

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 15-12-2011 10:13:46
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 15-12-2011 10:18:44