NADAWANIE NUMERÓW PORZĄDKOWYCH NIERUCHOMOŚCI

 

 

Nazwa sprawy:

 

NADAWANIE NUMERÓW PORZĄDKOWYCH NIERUCHOMOŚCI

 

 

Podstawa prawna:

 

ustawa z 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne /t.j. Dz. U.10.193.1287/ oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012 r. /Dz. U. 2012.125/

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek

  2. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obiektu

 

Opłaty:

 

Opłata skarbowa: 17,00 zł

 

Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski, załączniki oraz czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

 

Kasa Urzędu:

 

Kasa Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, I piętro, pok. nr 7, czynna w godz. 8 – 14.

 

Nr konta Urzędu:

 

PKO BP S.A. oddz. Gołdap 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

 

Sposób dostarczenia dokumentów:

 

 

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika względnie przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gołdapi, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, I piętro, pokój 5

www.goldap.pl

tel. (87) 615 60 00 e-mail:

sekretariat@goldap.pl

 

fax. (87) 615 08 00

 

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta

 

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 

 

mgr inż. arch. Beata Kołakowska

                                           – p.o. Kierownika Wydz. GPO Architekt Miejski.

 Tel. (-87)615 60 40 e-mail:

gpo2@goldap.pl

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie po złożeniu wniosku

 

Sposób załatwienia sprawy:

 

Zawiadomienie

 

Odwołanie:

 

Nie przysługuje

 

Informacje dodatkowe:

Wniosek_o_nadanie_numeru_porzadkowego.jpg

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 15-12-2011 11:48:00
Autor edycji: Beata Kołakowska
Data edycji: 04-03-2015 10:48:32