Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 10.09.2019r.

 

PORZĄDEK KOMISJI

/files/files/PORZADEK_KOMISJI%28144%29.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 04-09-2019 10:23:20