Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 12.09.2019r.

 

PORZĄDEK KOMISJI

/files/files/PORZADEK_KOMISJI%28146%29.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 10-09-2019 13:37:44