Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 25.09.2019r.

 

PORZĄDEK KOMISJI

/files/files/PORZADEK_KOMISJI%28149%29.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania

/files/files/XIV___2019.pdf

/files/files/ZAL_XIV___2019.jpg

2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2019-2032

/files/files/XIV_1_2019.pdf

3) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

/files/files/XIV_2_2019.pdf

4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap, ograniczonego ulicą Stadionową, rzeką Gołdapą i torem kolejowym

/files/files/XIV_3_2019.pdf

/files/files/ZAL_XIV_3_2019.pdf

5) przystąpienia do realizacji Przedsięwzięcia pn. Trójka w Europie – europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

/files/files/XIV_4_2019%281%29.pdf

6) przystąpienia do realizacji Przedsięwzięcia pn. Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

/files/files/XIV_5_2019%281%29.pdf

7) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

/files/files/XIV_6_2019%281%29.pdf

8) określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

/files/files/XIV_7_2019%281%29.pdf

9) wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Olecku

/files/files/XIV_8_2019%281%29.pdf

4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gołdap za I półrocze 2019 r.

/files/files/WYKONANIE%20I%20P%C3%93%C5%81ROCZE%281%29.pdf

/files/files/WYKONANIE%20I%20P%C3%93%C5%81ROCZE%20ZMIANA.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 20-09-2019 14:21:13