Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 21.01.2020 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI

/files/files/PORZADEK_KOMISJI%28178%29.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 16-01-2020 15:01:12