Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się 03.03.2020 roku

 

PORZĄDEK KOMISJI

/files/files/PORZADEK_KOMISJI_WSP%C3%93LNEJ%281%29.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobie ich pobierania

/files/files/Projekt_uchwaly_strefa_parkowania.pdf

/files/files/Projekt_uchwaly_strefa_parkowania_zal_1%281%29.jpg

2) zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania ze skweru i parkingu miejskiego na Placu Zwycięstwa w Gołdapi

/files/files/Projekt_uchwaly_regulamin_prakinu.pdf

3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielowi nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Gołdap

/files/files/Projekt_uchwaly_stawka_za_odpady.pdf

4) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gołdap

/files/files/Projekt_uchwaly_wzor_deklaracji.pdf

/files/files/Projekt_uchwaly_wzor_deklaracji_zal_1.pdf

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 28-02-2020 12:34:46
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 28-02-2020 12:37:43