Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 18.05.2020 r.

 

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%282%29.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-05-2020 14:25:41