Posiedzenie Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 29.09.2020 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/Porz%C4%85dek%20Komisji.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 22-09-2020 15:11:37