Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki odbędzie się w dniu 02.12.2020 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2822%29.pdf
 

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%288%29.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 27-11-2020 15:01:53