Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 28.01.2021 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2028.01.2021.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2028.01.2021.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 27-01-2021 16:44:19