Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 22.02.2021 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2832%29.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2819%29.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 18-02-2021 15:20:24