Posiedzenie Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 27.05.2021 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/porzadek%20zdr.27.05.2021.pdf

/files/files/porzadek%20zdr.27.05.2021.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 21-05-2021 14:59:16