ZMIANA TERINU POSIEDZENIA !! Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 8.06.2021 r.

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9.06.2021 R. (ŚRODA) O GODZ. 10

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%209.06.2021.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%209.06.2021.doc

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%208.06.2021.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%208.06.2021.doc

OMÓWIENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁDAP ZA 2020 ROK:

/files/files/sprawozdanie%20roczne%20z%20wyk.%20bud%C5%BCetu.pdf

/files/files/zmieniaj%C4%85ce%20sprawozdanie%20z%20wyk.%20bud%C5%BCetu.pdf

/files/files/sprawozdanie%20finansowe_1057_V_2021.pdf

RAPORT O STANIE GMINY GOŁDAP ZA ROK 2020  - PYTANIA I UWAGI

/files/files/RAPORT%20O%20STANIE%20GMINY%20ZA%202020%20ROK.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 04-06-2021 13:48:06
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 09-06-2021 7:41:08