Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 8.06.2021 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2846%29.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2830%29.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 04-06-2021 15:28:40