Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Gołdap na osiedla

 

/files/files/Raport_konsultacje_spoleczne%281%29.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 27-07-2018 13:09:29