Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gołdap na rok 2019

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 13-12-2018 8:43:04
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 13-12-2018 8:44:15