Zarządzenie Nr 300/VIII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych projektu uchwały w spawie połączenia Osiedla 5 i Osiedla 6 w Osiedle 5

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 02-08-2019 9:37:59
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 20-11-2019 16:04:00