Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2020"

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 17-12-2019 9:03:43
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 24-02-2020 8:44:38