Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy ...

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 30-01-2020 9:30:56
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 24-02-2020 8:43:57