Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 18-12-2020 13:03:19