Raport z konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów ,,Planu rozwoju uzdrowiska Gołdap na lata 2021-2027" oraz ,,Diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Gołdap"

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 01-07-2021 13:23:04