Zarządzenie Nr 1263/XI/2021 Burmistrza Gołdapi z dn. 30.11.2021 r. w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap 2022

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 01-12-2021 14:01:52