POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Gołdap w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 12-04-2019 11:54:07