Informacja Burmistrza Gołdapi z dnia 6 maja 2019r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 07-05-2019 12:52:30