POSTANOWIENIE NR 104/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II z dnia 8 maja 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Gołdap na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 09-05-2019 10:39:27