Zarządzenie Nr 191/IV/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 09-05-2019 13:13:16