Zarządzenie Nr 1/XI/2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

/files/files/S%C5%82u%C5%BCba%20przygotowawcza%202015.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 30-11-2015 11:23:46