Uchwała Nr XXVII/180/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

/files/files/akt%20statut%20OPS.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 23-09-2016 8:33:37