Uchwała Nr 1/2015 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi...

files/fck/21/UchwalaMKW1.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 13-01-2015 14:25:37
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 13-01-2015 14:25:37