Uchwała Nr 3/2015 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonych na dzień 1 marca 2015 roku

files/fck/21/Uchwala3-MKW.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 04-02-2015 15:03:02
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 04-02-2015 15:03:02